Štúdium

Výchova a vzdelávanie podľa § 8 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

(mimoriadne vzdelávanie - vzdelávanie nadaných žiakov základných škôl)

 

A. Podmienky prijatia:

1. Žiadosť uchádzača, respektíve zákonného zástupcu

2. Úspešné zvládnutie kritérií komisionálnej prijímacej skúšky

 

B. Zásady mimoriadneho vzdelávania

 

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov:

7. december 2019

18. január 2020

8. február 2020

14. marec 2020

18. apríl 2020

16. máj 2020

13. jún 2020