Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (ŠkVP) - voliteľný obsah vzdelania v učebnom pláne škôl.
Voliteľný obsah vzdelávania je napĺňaný v školskom vzdelávacom programe školy, ktorý predstavuje druhú roveň participatívneho modelu riadenia zavedením možnosti využitia voliteľných hodín. Poskytuje školám možnosť profilovať sa.

Možnosti využitia voliteľných hodín (v ŠkVP):
1.Učebné predmety,ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do Štátneho vzdelávacieho programu.
2.Učebné predmety,ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah.
3.Voľba experimentálne overených alebo inovačných programov na zavedenie do vyučovacej praxe.

 

Hudobno-dramatické umenie

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudobno-dramatické umenie
8226 Q

 

Hudobno-dramatické umenie - muzikál

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudobno-dramatické umenie - muzikál
8226 Q 01

 

Strunové nástroje

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 06
Hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, harfe, cimbale

 

Dychové nástroje

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 05
Hra na flaute, hoboji, klarinete, saxofone, fagote, trúbke, lesnom rohu, bicích nástrojoch

 

Hra na klavíri

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 03
Hra na klavíri

 

Hra na akordeóne

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 07
Hra na akordeóne

 

Dirigovanie

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 02
Dirigovanie

 

Cirkevná hudba

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 08
Cirkevná hudba

 

Hra na organe

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 04
Hra na organe

 

Skladba

Školský vzdelávací program
Študijný odbor hudba
8229 Q 01
Skladba

 

Spev

Školský vzdelávací program
Študijný odbor spev
8228 Q
Spev

 

Tanec

Školský vzdelávací program
Študijný odbor tanec
8227 Q