Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Výchova a vzdelávanie podľa § 8 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách

(mimoriadne vzdelávanie - vzdelávanie nadaných žiakov základných škôl)

 

A. Podmienky prijatia:

1. Žiadosť uchádzača, respektíve zákonného zástupcu

2. Úspešné zvládnutie kritérií komisionálnej prijímacej skúšky

 

B. Zásady mimoriadneho vzdelávania

 

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov:

9. február 2019

16. marec 2019

13. apríl 2019

11. máj 2019

15. jún 2019