{#662
 +"id": 275
 +"owner_system_user_id": 263
 +"created_at": "2018-12-04 11:46:38"
 +"title": "Oddelenie všeobecno-vzdelávacích predmetov a telesnej výchovy"
 +"sub_title": ""
 +"keywords": ""
 +"description": ""
 +"is_translated": 1
 +"system_file_image_id": null
 +"cms_site_type_code": "SITE"
 +"cms_site_sub_type_code": "OUTLINE"
 +"structure_id": 296
 +"parent_id": 294
 +"is_default": 1
 +"redirect_url": null
 +"uniq_id": null
 +"uniq_id_suffix": null
 +"file_name": null
 +"display_name": null
 +"owner_system_file_uniq_id": null
 +"owner_system_file_uniq_id_suffix": null
 +"owner_system_file_name": null
 +"boxes": array:1 [
  0 => {#541
   +"id": 1330
   +"cms_site_id": 275
   +"title": "Oddelenie všeobecno-vzdelávacích predmetov a telesnej výchovy"
   +"cms_global_box_id": null
   +"params": null
   +"code": "TEXT"
   +"system_file_image_id": null
   +"uniq_id": null
   +"uniq_id_suffix": null
   +"rand_id": null
   +"file_name": null
   +"file_type": null
   +"content": """
    <table style="float: left;" border="0">\n
    <tbody>\n
    <tr>\n
    <td class="linkstable" style="text-align: left; width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:zoja.bordacova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Zoja Bordáčová - vedúca predmetovej komisie</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="text-align: left; width: 567px;">\n
    <h6>anglický jazyk, odborný jazyk - anglický jazyk, dejepis</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td class="linkstable" style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:ivana.horvathova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Ivana Horváthová</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>anglický jazyk, odborný jazyk – anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:henrieta.albertova@konzervatoriumbb.sk">PhDr. Henrieta Albertová, PhD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>latinský jazyk</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td class="linkstable" style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:danusa.kanukova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Danuša Kaňuková</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>slovenský jazyk a  literatúra</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td class="linkstable" style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:maria.galova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Mária Gálová</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdfirsttextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk, občianska náuka</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:lukas.bordac@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Lukáš Bordáč</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>nemecký jazyk, občianska náuka, dejepis, telesná a športová výchova, informatika, odborný jazyk - nemecký jazyk</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:roman.ries@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Roman Ries</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>taliansky jazyk</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:maria.strenacikova@konzervatoriumbb.sk">PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>psychológia, pedagogika, didaktika, diplomový seminár, pedagogický seminár</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a href="mailto:%20sona.kremnicka@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Soňa Kremnická, PhD.</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>telesná  a športová výchova, fyziológia hracieho aparátu, fyziológia pohybového aparátu, fyziológia hlasového aparátu</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr class="trlast" style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:jitka.turcanova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Jitka Turčanová</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>pohybová výchova</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:maria.kralikova@konzervatoriumbb.sk">Mgr. Mária Králiková</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>náboženská výchova</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    <tr style="text-align: left;">\n
    <td style="width: 308px;">\n
    <h6><a class="linkstable" href="mailto:pavol.katreniak@konzervatoriumbb.sk">Ing. Mgr. Pavol Katreniak</a></h6>\n
    </td>\n
    <td class="tdtextalign" style="width: 567px;">\n
    <h6>etická výchova</h6>\n
    </td>\n
    </tr>\n
    </tbody>\n
    </table>\n
    <h6> </h6>
    """
  }
 ]
 +"parent_sites": array:2 [
  0 => {#615
   +"this_order": 5
   +"title": "Predmetové komisie"
   +"title_short": ""
   +"sub_title": ""
   +"keywords": ""
   +"description": ""
   +"cms_site_id": 273
   +"created_at": "2018-12-04 11:45:28"
   +"owner_system_user_id": 263
   +"url": "/studijne-odbory/predmetove-komisie/"
   +"system_file_image_id": 1495
   +"parent_id": 215
   +"id": 294
   +"is_default": 1
   +"cms_site_type_code": "SECTION"
   +"cms_site_sub_type_code": "TEXT"
   +"url_link": null
   +"new_window": null
   +"uniq_id": "6f550be9d82d55362"
   +"uniq_id_suffix": "5d28d9edf126b"
   +"file_name": "orchestra.jpg"
   +"file_type": "image/jpeg"
   +"current": 1
  }
  1 => {#567
   +"this_order": 2
   +"title": "Študijné odbory"
   +"title_short": ""
   +"sub_title": "Čo všetko u nás môžete študovať?"
   +"keywords": ""
   +"description": ""
   +"cms_site_id": 201
   +"created_at": "2018-10-11 13:10:14"
   +"owner_system_user_id": 262
   +"url": "/studijne-odbory/"
   +"system_file_image_id": 507
   +"parent_id": null
   +"id": 215
   +"is_default": 1
   +"cms_site_type_code": "SECTION"
   +"cms_site_sub_type_code": "LIST"
   +"url_link": null
   +"new_window": null
   +"uniq_id": "f610ee3ea5cb58757"
   +"uniq_id_suffix": "5bc5ae40e7e7c"
   +"file_name": "violin-374096_1920.jpg"
   +"file_type": "image/jpeg"
   +"current": 1
  }
 ]
 +"custom_title_extension": " | Predmetové komisie"
}