Nová stránka už o 4 dní! ;-)

Oddelenie strunových nástrojov

#

8229 Q 06 hudba - hra na gitare a cimbale

Mgr. art. Jozef Vohár - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy
doc. Viktória Herencsár, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Ján Šufliarský
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra, metodika vyučovania hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, ladenie