Oddelenie strunových a sláčikových nástrojov

Oddelenie strunových a sláčikových nástrojov

8229 Q 06 hudba - hra na gitare, cimbale, husliach, viole, violončele, kontrabase

Mgr. art. Jozef Vohár - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra
doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy
doc. Viktória Herencsár, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Ján Šufliarský
hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra, metodika vyučovania hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, ladenie
Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
MgA. Jan Juřík
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Dušan Radič
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odboru štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na violončele, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Róbert Ragan
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Milan Maťaš
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia