Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Oddelenie sláčikových nástrojov

#

8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele a kontrabase

Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
MgA. Jan Juřík
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Dušan Radič
hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odboru štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Daniela Szegho
hlavný odbor štúdia - hra na violončele, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Róbert Ragan
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Milan Maťaš
hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia