Nová stránka už o 4 dní! ;-)

Oddelenie hry na akordeóne

#

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

Mgr. Ihor Vlakh
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, hra v orchestri, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. Martin Vaculčiak
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr.art. Michal Červienka, ArtD.
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, interpretačný seminár
Mgr. art. Jana Pondelíková
hra notového zápisu bez prípravy
Zdenka Nemešová
pedagogicko-umelecká prax