Voľné pracovné miesta

Riaditeľ Konzervatória Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica

 

zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie pozície pedagogického zamestnanca 

 UČITEĽ TALIANSKEHO JAZYKA

 

Kvalifikačné predpoklady:

-  podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

-  podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR  č. 1/2020 Z.z. o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

IV. časť – učiteľ strednej školy – konzervatórium

Predmet: Taliansky jazyk

 

Termín nástupu:

14. september 2023

 

Platové podmienky:

-  platové náležitosti podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Iné predpoklady a požiadavky:

-  zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

-  zodpovednosť, tvorivosť, komunikatívnosť a organizačná zdatnosť

-  tímová spolupráca

-  práca s počítačom: Word, Excel, Internet, Edupage

-  profesionálne a príjemné vystupovanie

 

Požadované doklady:

-  písomná žiadosť s profesijným životopisom

-  doklady o dosiahnutom vzdelaní

-  súhlas so spracovaním osobných údajov  na účel jeho uloženia v databáze uchádzačov o zamestnanie s určením obdobia, na ktoré žiadateľ súhlas poskytuje

 

Žiadosť a všetky požadované doklady zašlite do 12. septembra 2023 poštou alebo na e-mail: director@konzervatoriumbb.sk

 

Kontakt:

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica

tel: 0905846633

 

Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.