Voľné pracovné miesta

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta externej účtovníčky pre našu rozpočtovú organizáciu:

 

Požiadavky:

Prax v odbore 5. rokov v práci účtovníčky

odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, presnosť

 

Účtovanie transferov

Účtovanie nákladov a výnosov

Účtovanie bankového výpisu

Účtovanie pokladne, sociálneho fondu

Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovovanie výkazov

  • rozpočtový výkaz FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách,
  • štatistický výkaz FIN 2-04 o vybraných údajoch z aktív a z pasív,
  • štatistický výkaz FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov,
  • štatistický výkaz FIN 4-04 o finančných pasívach podľa sektorov,
  • štatistický výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkov

zadávanie údajov rozpočtových opatrení do PPL, práca s rozpočtom.

práca v účtovnom programe ISPIN, práca v SAPE,

 

záujemcovia o ponúkanú pozíciu prosím zaslať písomné ponuky z cenovou kalkuláciou na adresu do 19.3.2024 do 14,00 h.

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Skuteckého 27

974 01 Banská Bystrica