Miešaný spevácky zbor

Diriguje Miroslava Matisová

Vznikol v roku 1998. Jeho členmi sú študenti rôznych odborov 2. – 6. ročníka konzervatória. Zbor absolvoval mnoho koncertných vystúpení na domácej pôde (Banská Bystrica, Zvolen, Poltár, Kremnica, Lučenec, Bratislava, Slovenská Ľupča), v zahraničí (Olomouc, Debrecén, Miškolc, Alba...) a zúčastnil sa viacerých medzinárodných súťažných festivalov, kde úspešne reprezentoval nielen školu, mesto Banská Bystrica, ale aj celé Slovensko. Pravidelne usporadúva výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl. V apríli 2003 získal zlaté pásmo a stal sa víťazom súťaže miešaných speváckych zborov na festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici, v júni 2003 sa zúčastnil medzinárodného festivalu „Svátky písní“ v Olomouci, kde získal strieborné pásmo v kategórii miešaných zborov do 25 rokov, v októbri 2003 na medzinárodnom festivale speváckych zborov v Trnave „Trnavské zborové dni“ získal v dvoch kategóriách (sakrálnej a svetskej) zlaté pásmo a cenu primátora mesta. V roku 2003 zbor nadviazal spoluprácu s maďarským zborom Zoltána Kodálya z Debrecénu a viackrát v Debrecéne účinkoval. V roku 2007 sa stal opäť víťazom súťaže miešaných speváckych zborov na festivale Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici. V tom istom roku začal zbor spolupracovať s komorným telesom Komoráček z Konzervatoře Leoše Janáčka v Ostrave. V júli 2009 získal v španielskom Cantonigros I.miesto v kategórii miešaných speváckych zborov s povinnou skladbou. V roku 2010 získal I. pásmo s pochvalou poroty, cenu primátora a cenu Hudobného fondu na celoslovenskej súťaži „Mládež spieva“. Na medzinárodnom festivale Akademická Banská Bystrica získal zlaté pásmo v kategórii stredoškolských miešaných speváckych zboroch v roku 2011. Miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu má vo svojom repertoári skladby rôznych štýlových období. Od roku 1998 zbor viedla Katarína Koreňová. Od roku 2009 zbor vedie  Miroslava Matisová.

 

Dievčenský spevácky zbor

Diriguje Katarína Koreňová

Vznikol v roku 1992. Jeho členkami sú študentky rôznych študijných odborov. Prezentoval sa na Slovensku (Trenčianske Teplice, Banská Bystrica, Bratislava...) a v zahraničí (Česká republika, Anglicko). Účinkuje na výchovných a predvianočných koncertoch a na koncertoch usporiadaných mestom.  Zúčastnil sa súťaže v rámci festivalu Viliama Figuša Bystrého, kde sa umiestnil v zlatom pásme a v roku 2003 získal zlaté pásmo na súťaži “Svátky písní“ v Olomouci. V roku 2010 sa stal víťazom celoslovenskej súťaže „Mládež spieva“ vo svojej kategórii a získal cenu ministra školstva za interpretáciu povinnej skladby. V roku 2011 získal na medzinárodnom súťažnom festivale Akademická Banská Bystrica zlaté pásmo v kategórii stredoškolských dievčenských speváckych zborov, cenu za vyspelú hlasovú kultúru a za interpretáciu duchovnej skladby súčasného slovenského autora. Jeho repertoár tvoria skladby rôznych štýlových období od 16. storočia až po súčasnosť. Dirigentkou zboru je Miroslava Matisová.

 

Mimoriadny úspech Miešaného speváckeho zboru

1. miesto Cantonigros (Španielsko) 2009

Cesta za úspechom nášho speváckeho zboru viedla cez partnerské mesto Banskej Bystrice - taliansku Albu. Večerný koncert priamo v centre mesta bol výbornou generálkou na festival v španielskom Cantonigrós, kde bol zbor prihlásený do dvoch súťažných kategórií - do kategórie miešaných speváckych zborov a do kategórie ľudových piesní. V konkurencii 15 kvalitných miešaných zborov doslova z celého sveta mal náš zbor skutočne ťažkú pozíciu. O to väčšie prekvapenie nám prinieslo vyhodnotenie výsledkov prvého súťažného dňa, keď po ohlásení štvrtého miesta Fínov, tretieho Švédov a druhého miesta Kolumbijčanov zaznelo: „First price - Mixed chor Konzervatórium Jan Levoslav Bella, Slovakia...“ - neopísateľný pocit. S „víťaznou“ náladou nastupoval zbor pod vedením svojej dirigentky Miroslavy Matisovej aj na ďalší súťažný koncert - v kategórii, kde s čisto speváckymi zbormi spolu súťažili tak vokálno-inštrumentálne, ako aj tanečné súbory obsadil zbor šieste miesto. V konkurencii 19 súborov zo šestnástich krajín tiež cenný výsledok - najmä, ak v tejto kategórii bola pozornosť poroty upätá nielen na kvalitu speváckych výkonov... Náš zbor však jednoznačne zaujal publikum - krásnymi úpravami našich ľudových piesní, pestrými krojmi i atraktívnymi tanečnými kreáciami v choreografii Martina Urbana.

Zúčastniť sa na Festival Internacional de Música de Cantonigrós, Catalonia – Spain je mimoriadne vzácnou príležitosťou a to nielen kvôli prísnemu výberu jeho účastníkov. Miešanému speváckemu zboru Konzervatória Jána Levoslav Bellu sa tejto cti dostalo aj vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky. Bez nej by nebolo možné tento zájazd zabezpečiť na takej umeleckej, organizačnej, ale i spoločenskej úrovni, ktorá umožnila žiakom Konzervatória dôstojne prezentovať nielen vysokú kvalitu zborového spevu na Slovensku, ale prispieť i k zviditeľneniu Slovenska, Banskobystrického regiónu i samotného mesta Banská Bystrica v rámci európskych i celosvetových vzťahov“.