Menšie telesá

Menšie umelecké telesá

(The Perculogy Ensemble - súbor bicích nástrojov, súbory dychových nástrojov, sláčikových nástrojov, kombinované zoskupenia a pod.)

Cieľom práce týchto súborov je naštudovať minimálne hodinový repertoár, ktorý bude obsahovať diela predovšetkým pôvodnej tvorby rôznej autorskej proveniencie a štýlov (napr. tvorba Haydna, Mozarta, Webera, Stamica), ako aj úprav a transkripcií skladieb rôznych žánrov (dychový súbor, brass kvintet), parafrázy s improvizačným charakterom a priestorom (džez band) a prípadnej vlastnej, pôvodnej tvorby.