O nás

Diriguje Igor Vlach

Komorný orchester Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica založený v roku 1994 dva roky po vzniku Konzervatória. Od začiatku svojej existencie až po dnešný deň aktívne účinkuje na koncertoch v bystrickom regióne, na území celého Slovenska i v zahraničí. V rokoch 1995 – 1996 pod taktovkou pána Enrica Volpeho riaditeľa Konzervatória v Cosenza (Taliansko) absolvoval orchester dva zájazdy do Talianska a v roku 1997 pod taktovkou Kataríny Koreňovej do Francúzska. Od roku 1999 orchester vedie Igor Vlach V roku 2005 sa orchester zúčastnil festivalu v Grécku. V rámci spolupráce s partnerskými umeleckými školami v Brne a v Debrecéne bola naštudovaná a vo všetkých troch mestách predvedená opera H.Purcella Dido a Aeneas.

Pre Slovenskú televíziu nahral Komorný orchester fragmenty opery C. W. Glucka Orfeus a Euridica, pre Slovenský rozhlas Koncert d-moll pre 2 huslí J.S.Bacha, v rámci celoškolského projektu naštudoval detskú operu I.Dibáka Prorok Rak. V repertoári má mimo iného inštrumentálne koncerty: Koncert pre hoboj C dur a Koncert pre dvoje huslí a-mol a Concerto grosso d-mol A.Vivaldiho, Klavírny koncert f mol F.Chopina, Koncert pre gitaru a orchester „Aranjues“ J.Rodriga, Koncert pre cimbal „Ciganiáda“ A.Gajdenka, Rhapsody in Blue G.Gershwina a od V. Zubitského Koncert pre akordeón „Rossiniana“. Je pravidelným účastníkom festivalu BBHD – to sú hlavné aktivity orchestra, kde mladí hudobníci zdokonaľujú svoje majstrovstvo v hre na nástrojoch.

Video ukážka

Návšteva sv. Otca Jána Pavla II v Banskej Bystrici 12.9.2003