Nová stránka už o 4 dní! ;-)

Prajeme Vám dobrú chuť. Zmena na jedálnom lístku je vyhradená.

Platby za stravu uhrádzajte vopred s dostatočným predstihom na účet:SK3881800000007000395016 Banka:SPSRSKBA

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše číslo v stravovacom systéme (čo je číslo, ktoré zadávate na tejto stránke ako login) a nie čísla mesiacov, rokov, rodné čísla a podobne! Vaša platba vtedy nie je identifikovaná. Do poznámky v bankovom prevode uvádzajte vaše priezvisko, meno, počet obedov a večerí ktoré si predplácate.

Ceny:
Študenti konzervatória - Obed 1,33 € - Večera 1,33 €
Študenti evanjelického gymnázia - Obed 1,33 €
Zamestnanci konzervatória - Obed 0,90 € - Večera 0,90 €
Zamestnanci evanjelického gymnázia - Obed 0,73 €

Upozornenie! Pri zmene hesla nepoužívajte diaktritiku (dĺžne a mäkčene)!

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 048/4124656

e-mail: jedalen@konzervatoriumbb.sk

 

Objednávanie stravy

link na web

link na web z priestorov konzervatória