Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Záujmovo - vzdelávacie krúžky a umelecké súbory určené pre záujemcov o umelecké, športové a iné vzdelávacie aktivity:

Company dance

Gracioso

Komoráčik

Krúžok estetickej výchovy

Počítačový krúžok

Športový krúžok

Spevácky zbor