Záujmovo - vzdelávacie krúžky a umelecké súbory určené pre záujemcov o umelecké, športové a iné vzdelávacie aktivity:

Company dance

Gracioso

Komoráčik

Krúžok estetickej výchovy

Počítačový krúžok

Športový krúžok

Spevácky zbor