O nás

Učiteľský koncert

Mgr. art. Michaela Šaálová (flauta) & Mgr. art. Daniela Szegho, ArtD. (violončelo) & Mgr. art. Zulfizar Zázrivá, PhD. ArtD. (klavír) - 28. január 2019, koncertná sála konzervatóriaProgram koncertu:1. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Trio Sonáta G dur pre dve flauty a klavír BWV 1039

Adagio

Allegro ma non presto

Adagio e piano

Presto

2. Francis Poulenc (1899 – 1963): Tri Novelety pre klavír FP 47

Noveleta C dur

Noveleta b mol

Noveleta e mol

3. Michal Vilec (1902 – 1979): Na rozhľadni (z cyklu Letné zápisky) pre flautu a klavír

4. Alexander Jegorovič Varlamov (1801 – 1848): Na zare ty jejo ne budi...

(transkripcia pre štvorručný klavír – Johannes Brahms)

5. Alexander Alexandrovič Aljabjev (1787 – 1851): Slávik

(transkripcia pre štvorručný klavír – Johannes Brahms)

6. Piotr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893): Ruský tanec z baletu Labutie jazero

(transkripcia pre štvorručný klavír – Claude Debussy)

7. Francis Poulenc (1899 – 1963): Sonáta pre violončelo a klavír FP 143

Allegro − tempo di marcia

Cavatine  

8. Francis Poulenc (1899 – 1963): Trio pre klavír, hoboj (flautu) a fagot FP 43

Presto

Andante

Rondo

 

Účinkujú:

Mgr. art. Michaela Šaálová –  flauta (1, 3, 8)

Mgr. art. Róbert Židek – fagot (8)

Mgr. art. Miroslav Hanáček, a. h. –  flauta (1)

Mgr. art. Daniela Szeghő, ArtD. – violončelo (7)

Natalia Serdyukova (4, 5, 6)

Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD. – klavír (1- 8)

 

Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. - dizertačný umelecký výkon - 12. apríl 2016, koncertná sála konzervatória

 

Program koncertu:

Antonio Vivaldi - Concerto in a minor for two violins: Allegro, Largetto e spiritoso, Allegro

Allaga Géza - Koncertná etuda D dur č.1

Allaga Géza - Koncertná etuda e mol č.7

Peter Špilák - Kukurička strapatá (pre ženský zbor a cimbal)

Peter Antoščiak - Solfeggio (pre cimbal, klavír a cajon)

Vojtech Didi - Canzonetta

Wolfgang Amadeus Mozart - Variationen in G, KV 24

Pablo Sarasate - Koncertná fantázia na tému z opery "Carmen"

Astor Piazzolla - Escualo

Nicolo Paganini - Valeriu Luta: Caprice no.24 op.1 (arr. pre cimbal a orchester M. Čorej)

Jozef Farkaš - Šarišské obmeny