O nás

Tlačivá

Tlačivá

Zobraziť viac
Rada školy

Rada školy

Zobraziť viac
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Zobraziť viac
Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

Zobraziť viac
Školský poriadok

Školský poriadok

Zobraziť viac
Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Zobraziť viac
Dis. art.

Dis. art.

Zobraziť viac
Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Odpis vysvedčení a dokladov o vzdelaní

Zobraziť viac
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zobraziť viac
Školské účty

Školské účty

Zobraziť viac
Podklady pre deň otvorených dverí

Podklady pre deň otvorených dverí

Zobraziť viac
Podklady pre prijímacie skúšky

Podklady pre prijímacie skúšky

Zobraziť viac
Digitálny koordinátor

Digitálny koordinátor

Zobraziť viac