Výchovné koncerty

žiaci a pedagógovia absolvovali vo februári 2020 výchovné koncerty v Poltári, Leviciach a Liptovskom Mikuláši