Rodičovské združenie sa uskutoční

1. septembra 2014 o 15:00 h v koncertnej sále konzervatória

Stretnutie žiakov mimoriadnej formy štúdia sa uskutoční

6. septembra 2014 o 9:00 h v budove školy (učebňa č.54)

10 najlepších stredných škôl v Banskobystrickom kraji podľa nezamestnanosti:

http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-bb-kraji-podla-nezamestnanosti/

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy