Pripravujeme:

 

Absolventský koncert - Katarína Šabová (dirigovanie)

3. máj 2016 o 17:00, Robotnícky dom

Plagát

Absolventský koncert - Anna Kirschbaumová (skladba)

4. máj 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

plagát

Absolventský koncert - Katarína Šabová (hra na organe)

5. máj 2016 o 18:00, Rímskokatolícky kostol Sielnica

Plagát

Absolventský koncert - Klaudia Roháčová (hra na saxofóne)

10. máj 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

LOVE NOCI SVÄTOJÁNSKEJ (premiéra)

Maturitná inscenácia žiakov odboru hudobno-dramatické umenie

10. máj 2016 o 19.00, Bábkové divadlo na rázcestí

Predaj vstupeniek v bábkovom divadle na rázcestí

Absolventský koncert - Aurelia Attianese (spev)

12. máj 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Absolventský koncert - Marta Kurajdová (hra na organe)

15. máj 2016 o 15:00, Rímskokatolícky kostol Sielnica

Absolventský koncert

Barbora Kršiaková (spev) & Alžbeta Ondrejková (hra na klavíri)

17. máj 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Profilový koncert žiakov odboru tanec

20. máj 2016 o 18.00, Divadlo Štúdio tanca

LOVE NOCI SVÄTOJÁNSKEJ (repríza)

Maturitná inscenácia žiakov odboru hudobno-dramatické umenie

24. máj 2016 o 19.00, Bábkové divadlo na rázcestí

Predaj vstupeniek v bábkovom divadle na rázcestí

Absolventský koncert - Žaneta Kravcová (spev)

25. máj 2016 o 18.00, koncertná sála konzervatória

Koncert mladých umelcov

Daniel Radič (hra na violončele) & Vojtech Botoš (hra na viole)

26. máj 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Plagát

Absolventský koncert

Matej Šajgalík (hra na klavíri) & Paulína Ševcová (hra na klavíri)

8. jún 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Absolventský koncert - Samuel Juráš (hra na bicích nástrojoch)

9. jún 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Absolventský koncert žiakov odboru tanec

9. jún 2016 o 18.00, Divadlo Štúdio tanca

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu