Pripravujeme:

 

2. termín prijímacích skúšok - 21. jún 2016:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8227 Q Tanec

8228 Q Spev

8229 Q 01 Hudba - skladba

8229 Q 02 Hudba - dirigovanie

8229 Q 03 Hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 Hudba - hra na organe

8229 Q 05 Hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

8229 Q 06 Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare a cimbale

8229 Q 07 Hudba - hra na akordeóne

8229 Q 08 Hudba - cirkevná hudba

8229 Q 09 Hudba - hra na ľudových nástrojoch

Absolventský koncert

Matej Šajgalík (hra na klavíri) & Paulína Ševcová (hra na klavíri)

8. jún 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Absolventský koncert - Samuel Juráš (hra na bicích nástrojoch)

9. jún 2016 o 17.00, koncertná sála konzervatória

Absolventský koncert žiakov odboru tanec

9. jún 2016 o 18.00, Divadlo Štúdio tanca

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu