Výsledky prijímacích skúšok:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8227 Q Tanec

8228 Q Spev

8229 Q 03 Hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 Hudba - hra na organe

8229 Q 05 Hudba - hra na klarinete, saxofóne, trúbke, bicích nástrojoch

8229 Q 06 Hudba - hra na husliach, gitare

8229 Q 07 Hudba - hra na akordeóne

List rodičom

Vyhlásenie o poukázaní sumy

Potvrdenie o zaplatení dane

Koncert tanečného odboru

23. apríl 2015 o 18:00 h, Dom kultúry Púchov

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Filip Urda

hra na akordeóne

4. máj 2015 o 17.00 h, Cikkerova sieň - Radnica

Plagát

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2014/2015

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy