Pripravujeme:

 

Slávnostný chrámový koncert

8. december 2016 o 17:30, farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

"Mrzne Mrázik?"

muzikálové predstavenie

9. a 10. december 2016 o 16:00, Robotnícky dom, Banská Bystrica

Predvianočné koncerty

18. december 2016 o 17:30 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Bystrica

19. december 2016 o 17:45 - rímsko-katolícky kostol svätej Alžbety, Zvolen

Tanečný večer

20. december o 18:30, Divadlo Štúdio tanca

Deň otvorených dverí

11. február 2017 všetky odbory okrem tanca - online prihláška

18. február 2017 odbor tanec - online prihláška

Deň otvorených dverí - pokyny

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2017/2018

30. a 31. marec 2017

Kritéria talentových prijímacích skúšok

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu