Pripravujeme:

Prijímacie talentové skúšky

26.- 27.marec 2018

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Poučenie na vyplatenie vyhlásenia

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu