Oznam

V súlade § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z. z., ktorou sa mení § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách oznamujeme, že v dňoch 8. a 9. januára 2015 bude žiakom Konzervatória Jána Levoslava  Bellu v Banskej Bystrici z organizačných  a prevádzkových dôvodov poskytnuté riaditeľské voľno. Škola bude otvorená v nedeľu 11. januára 2015 od 14.00  do 19.30 h. Vyučovanie sa začne v pondelok 12. januára 2015.

Mgr. Tibor Sedlický, riaditeľ školy

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov

a šťastný Nový rok 2015

Mimoriadna forma štúdia dňa 10. januára 2015 nebude.

Prekladá sa na deň 17. január 2015

Ponúkame atraktívne VÝCHOVNÉ KONCERTY

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Objednávanie stravy v školskej jedálni:

link

Deň otvorených dverí:

24. január 2015 pre všetky odbory (okrem odboru tanec)

7. február 2015 pre odbor tanec

Organizačné pokyny

8. novembra 2014 sa uskutočnil v Banskej Bystrici pod záštitou
Mesta Banská Bystrica, Ministerstva kultúry a Národného osvetového centra Brastislava

34. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého

Miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu získal

Diplom a zlaté pásmoCenu poroty v súťaži miešaných speváckych zborov

Dievčenský a miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu pod vedením Miroslavy Matisovej a Kataríny Koreňovej v septembri 2014 uskutočnil zahraničný zájazd do Rakúska. 21. septembra 2014 v malebnej dedinke Übelbach neďaleko Grazu zbory predviedli celovečerný koncert, na ktorom zazneli diela od starých majstrov až po súčasných autorov. Zbory úspešne reprezentovali svoju školu a slovenskú kultúru (odzneli aj ľudové piesne), odmenou im bol "standing ovation" na záver koncertu.

článok

Tanečná súťaž School Dance 2014

článok

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu opäť úspešne bodovalo...

V dňoch 11. - 12. novembra 2014 sa v Nitre pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky konala
Súťaž študentov slovenských konzervatórií v odbore tanec „PRIESTOR PRE TANEC“.
V druhej kategórii žiačka III. ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu
Michaela Mirtová získala 3. miesto v technike moderný tanec.

Gratulujeme!!!

10 najlepších stredných škôl v Banskobystrickom kraji podľa nezamestnanosti:

http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-bb-kraji-podla-nezamestnanosti/

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy