Pripravujeme:

 

II. kolo prijímacích skúšok

8229 Q 05 hudba

hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, cimbale

16. jún 2015

Výsledky prijímacích skúšok:

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8227 Q Tanec

8228 Q Spev

8229 Q 03 Hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 Hudba - hra na organe

8229 Q 05 Hudba - hra na klarinete, saxofóne, trúbke, bicích nástrojoch

8229 Q 06 Hudba - hra na husliach, gitare

8229 Q 07 Hudba - hra na akordeóne

List rodičom

Vyhlásenie o poukázaní sumy

Potvrdenie o zaplatení dane

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Samuel Kmotorka (hra na bicie nástroje)

29. apríl 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Filip Urda (hra na akordeóne)

4. máj 2015 o 17.00 h, Cikkerova sieň - Radnica

Plagát

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Barbora Krišková (hra na flaute)

Marta Gondová (hra na violončele)

Zuzana Holíková (hra na cimbale)

Karolína Rumanová, Martina Kuštárová, Jozef Sivák, Martin Fačko (gitara)

Spoluúčinkuje komorný orchester Konzervatória Jána Levoslava Bellu

5. máj 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

LÁSKA Z KONZERVY (...konkurz)

žiaci IV. ročníka hudobno-dramatického odboru

19. máj 2015 o 17.00 h, Bábkové divadlo na Rázcestí

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Sára Juríková (hra na klarinete)

Marta Gondová (hra na violončele)

26. máj 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Zuzana Holíková (hra na cimbale)

28. máj 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Barbora Krišková (hra na flaute)

1. jún 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

ABSOLVENTSKÝ KONCERT žiakov odboru tanec

Ivana Magicová

Martina Hanková

Mária Matušová

5. jún 2015 o 18.00 h, Štúdio tanca

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2014/2015

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy