Vážení rodičia,
rodičovské združenie sa uskutoční
dňa 1. septembra 2014 (pondelok) o 15.00 h
v koncertnej sále Konzervatória Jána Levoslava Bellu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Stretnutie žiakov mimoriadnej formy štúdia sa uskutoční

6. septembra 2014 o 9:00 h v budove školy (učebňa č.54)

Deň otvorených dverí:

4. október 2014 pre všetky odbory (okrem odboru tanec)

18. október 2014 pre odbor tanec

24. január 2015 pre všetky odbory (okrem odboru tanec)

7. február 2015 pre odbor tanec

10 najlepších stredných škôl v Banskobystrickom kraji podľa nezamestnanosti:

http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-bb-kraji-podla-nezamestnanosti/

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy