Deň otvorených dverí:

24. január 2015 pre všetky odbory (okrem odboru tanec)

7. február 2015 pre odbor tanec

Organizačné pokyny

10 najlepších stredných škôl v Banskobystrickom kraji podľa nezamestnanosti:

http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-bb-kraji-podla-nezamestnanosti/

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy