Pripravujeme:

Večer súčasného tanca

29. február 2016 o 19:00 h - Centrum nezávislej kultúry ZÁHRADA

Spoločný koncert žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Cikkera a tanečného odboru Konzervatória Jána Levoslava Bellu vám prinesie krátku prehliadku tvorby. Koncert uvedie dve roviny práce na princípoch súčasného tanca. Na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera formou záujmovej aktivity a na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu výchovou budúcich profesionálnych tanečníkov.

Prijímacie skúšky:

30. - 31. marec 2016

Celkové kritériá prijímacích skúšok na školský rok 2016/2017

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu