Pripravujeme:

 

Deň otvorených dverí

5. november 2016 odbor tanec - online prihláška

12. november 2016 všetky odbory okrem tanca

11. február 2017 všetky odbory okrem tanca

18. február 2017 odbor tanec

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu