Pripravujeme:

 

Deň otvorených dverí:

7. november 2015 - všetky odbory okrem odboru tanec

21. november 2015 - len odbor tanec

23. január 2016 - všetky odbory okrem odboru tanec

6. február 2016 - len odbor tanec

Organizačné pokyny

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy