Pripravujeme:

 

II. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

16. júna 2015 o 8.30 h

do 1. ročníka denného štúdia

v odboroch hudba, spev a hudobno-dramatické umenie

prijímacie skúšky na mimoriadne štúdium popri základnej škole

dňa 16. júna 2015 o 13.00 h v školskom roku 2015/2016

Prihlášky prosíme poslať do 12. júna 2015 na adresu školy

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Barbora Krišková (hra na flaute)

1. jún 2015 o 17.00 h, Koncertná sála konzervatória

ABSOLVENTSKÝ KONCERT žiakov odboru tanec

Ivana Magicová

Martina Hanková

Mária Matušová

5. jún 2015 o 18.00 h, Štúdio tanca

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy