Pripravujeme:

 

Súťaž študentských tanečných choreografií

26. november 2015 o 9.00 h, tanečná sála č.210

Prehliadka mladých slovenských organistov

30. november - 3. december 2015

Koncert konzervatoristov

3. december 2015 o 18.00 h

Aula Slovenskej zdravotníckej univerzity

Deň otvorených dverí:

23. január 2016 - všetky odbory okrem odboru tanec

6. február 2016 - len odbor tanec

Organizačné pokyny

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy