Deň otvorených dverí:

7. február 2015 pre odbor tanec

Organizačné pokyny

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2015/2016

Objednávanie stravy v školskej jedálni:

link

10 najlepších stredných škôl

v banskobystrickom kraji podľa nezamestnanosti:

http://www.tujepraca.sk/rubrika/odborne-publikacie/10-najlepsich-strednych-skol-v-bb-kraji-podla-nezamestnanosti/

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Prezentačné video k 20. výročiu školy